Marifetnamede Cima Zamanlarına Göre Çocuğun Şekli ve Halleri

Ey aziz! Edeb ehli şöyle demişlerdir:
1-Erkeğe yaraşan cima’ı hanımının rızâsı ile yapmasıdır. Er kek zamanını gözetlemeli, yasak zamanlarda eşine yanaşmamalıdır.Eşinin rıza ve muhabbeti ile cima’ edenden meydana gelen çocuk akıllı olur.
2-Ayın (hilâlin göründüğü hicri ayın) birinci cuma günü cima’ ederse, ondan olan çocuk çok güzel olur.
3-Gündüz öğle den önce ederse, çocuk hakim ve kerim olur.
4-Pazartesi gecesi ederse, Kur’an-ı hıfzeden olur.
5-Salı gecesi yaparsa, çocuğu cömerd ve merhametli olur.
6-Perşembe gecesi ederse, çocuğu âlim ve ilmiyle âmil olur.
7-Cum’a gecesi ederse çocuğu âbid ve arif olur.
8-Cum’a günü namazdan önce ederse, çocuğu said(mutlu) olup, şehid olarak ölür.
9-Eşinin rızası olmadan, zorla cima’ edenin çocuğu ahmak olur.
10-Süt emzirmekte iken hanımına cima’ ederse çocuğuna za rar gelir.
11-Ayın ilk veya onbeşinci veya son gecesi cima’ ederse çocuğu akılsız olur;
12-Pazar gecesi ederse, çocuk eşkiya olur.
13-Çar şamba gecesi ederse, çocuğu katil ve kavgacı olur.
14-Gündüz öğ leden sonra ederse çocuğu, gözü şaşı olur.
15-Ramazan bayram gecesi ederse, çocuk anasına babasına âsi olur.
16-Kurban bayramı gecesi ederse, çocuğu altı veya dört parmaklı olur.
17-Ayakta ya parsa, çocuğu yatağına işer.
18-Baldızının muhabbetiyle eşiyle cima’ edenin çocuğu hünsa (çift cinsel organlı) olur.
19-Cima ederken konuşursa, çocuğu dilsiz olur.
20-Cima anında kadının rahmine bakarsa, çocuğu kör olur.
21-Meyve ağacı altında ederse, çocuğu zâlim olur.
22-Taharetsiz ederse, çocuğu bahil (ahmak) olur.
23-Yorgansız yıldızlar altında ederse, çocuğu münafık olur.
24-Bir kimsenin yanında cima ederse, çocuğu hırsız olur.
25-Berât gecesi ederse çocuk kötü huy lu olur.
26-Yola çıkacağı gece ederse çocuk müsrif olur.
27-İnzali halinde ikisinin düşünce ve hayâlinde ne suret bu lunursa, çocuk ona yakın bir surette olur.
28-Cima halinde iken gözleri hangi renge bakarsa, çocuk o renge yakın olur.
29-Erkeğin suyu erken gelip de çok olursa, çocuk öncelikle oğlan olup, ekseriya amcasına benzer.
30-Eğer erkeğin suyu erken gelir de kadının ki çok olursa çabuk akma sebebiyle çocuk yine oğlan,fakat kadınınkinin çokluğu dolayısıyla çocuk dayısına benzer.(bu yazı evlilik mektebinden kopyalanmıştır ev.mektebi)
31-Eğer kadının suyu daha evvel gelir ve fakat erkeğin suyu daha bol olursa o zaman çabuk(evvel) akması sebebiyle çocuk kız olur, lakin erkeğin suyunun çokluğu sebebiyle kız halasına benzer.
32-Eğer kadının suyu erkekten evvel gelir ve onunkinden çok olursa doğan çocuk yine kız olur ve fakat daha çok teyzesine benzer.
33-Cima hayız ve nifas günlerinde yapılırsa çocuk cüzzam olur.Aybaşı günlerinde cima haramdır.
34-Erkek ve kadının birleşik menileri rahmin dört ağzından yalnız birisine girerse çocuk bir, eğer iki ağza girerse iki, üçüne girerse üç, dördüne girerse dört çocuk doğar.