Marifet değildir sabahları yatağına kahvaltı
götürmek,
Asıl marifet bir seher vakti “Haydi bey/hanım
NAMAZ’a” demek…

Söyleyen: M. Eminoğlu