Cem’-i mâl eyledügün râhat içündar ammâ
Râhatun eksük olur her nice artar mâlün

(Malı toplayıp biriktirmen rahatın içindir amma,
Malın ne kadar artarsa, rahatında o kadar eksilir.)

Söyleyen: Fuzûlî