Mülk ü mâl âdemi ganî itmez
Kâni ol ki gınâ kanâ’atdur
Tama u hırsı ko ki kâni olan
Sâhib-i genc-i bî-nihâyetdür

(Mal ve mülk adamı zengin etmez,
Kanaat et, çünü zenginlik kanaatdir,
Heves ve hırsı bırak ki, kanaat eden;
Sonsuz bir hazine sahibidir.)

Söyleyen: Lâtîfî