Kurtar ya Rabbim

Mağarada kalan ve kurtulmak için iyiliklerini vesile yapan üç gencin hadise dayanarak anlatıldığı bu vaazın sonunda bu sınıflardan en ileri durumda olanı sorusuna Hoca Efendi üçüncüsünün çok ilerde olduğunu söylüyor, İffetine sahip çıkmak o zaman da bu zaman da, genç yaşta da ilerki yaşlarda da çok önemli bir sabırdır.

Alternatif Video Seçeneği 1