Madde karanlığı, akıl nuru ile,
Cehalet karanlığı, ilim nuru ile,
Nefis karanlığı, marifet nuru ile,
Gönül karanlığı aşk nuru ile aydınlanır.

Söyleyen: Hünkâr Hacı Bektaş Veli