Lâtif olsa lâtife hoştur elbet
Velâkin hariç olmaya edebten…

(Latife güzel olunca edeb dairesinin dışında olmayınca güzeldir.)

Söyleyen: Beyânî