Soru:
Kürsi Nedir?

Cevap:
Kürsi, taht ve koltuk, yani oturduğu ve hâkim olduğu ve hükmettiği yer anlamına gelmektedir. Mecazi anlamı ile güç, hâkimiyet ve egemenlik anlamına gelmektedir. Allah’ın kürsisi, hüküm ve hâkimiyetini sembolize eder. (Bakara, 2:255)

Yüce Allah’ın hüküm ve hâkimiyeti o derece mükemmeldir ki, yedi semâ ve onun misli olan arz bir kalkanın içine atılan bir dirhem gibi kalır. Aynı şekilde Allah’ın arşı içinde kürsinin durumu da bir çöle atılan bir yüzük gibi kalır. (İbn-i Kesir, Tefsir, 1:309; Tecrid-i Sarih, 9:7) Nitekim “Âyete’l-Kürsi” ayetinde yüce Allah “Kürsinin sema ve arzdan daha geniş olduğu” ifade edilir. Buna göre Allah’ın ilimi, hükmü ve hâkimiyeti her şeyi kuşatmıştır.

Yüce Allah’ın Kur’ân-ı Kerimde ifade ettiği “Kürsi” “Yed” “Arş” gibi ifadeleri maddi birer madde olarak anlamak doğru değildir. Bu terimler Kâbe’ye “Beytullah” yani Allah’ın evi demek gibi mecaz ifade eder. Yüce Allah’ın “Tenezzülât-ı İlâhiye” tabir edilen insanların anlayışına göre kendi hüküm ve hâkimiyetini anlatmak için insanların anlayacağı padişahlığı ve padişahların kürsüye oturarak ülkesini idare etmesi örneğini ifade etmek içindir. Padişah nasıl kürsiye oturarak ülkesini en ücra köşesine kadar hüküm ve hâkimiyeti ile idare ederse Allah da bütün kâinatı onun gibi idare ettiğini ifade etmek içindir.

Kur’ân-ı Kerim Bakara Suresi 255. Ayetinde yüce Allah’ın hüküm ve hâkimiyetinin yüceliği, varlıkların ona itaati ve onun varlıklar üzerindeki hüküm ve hâkimiyeti, hiçbir şeyin onun izni ve şefaati olmadan hareket edemeyeceği, hüküm ve hâkimiyetinin her şeyi kuşattığı ve her şeyin onun bilgisi ve tasarrufu ile olduğu, bütün işlerin onun kudret ve tasarrufu ile olduğu, her şeyin hıfz ve himayesi ona ait olduğu ve bütün bunların ona çok kolay olduğu, onun ise her şeyden yüce olduğu anlatılmaktadır. Yüce Allah’ın ulvî sıfatlarından ve kâinattaki hüküm ve hâkimiyetinden bahsettiği için peygamberimiz (asv) bu ayete “Âyete’l- Kürsi” adını vermiş, her zaman okunmasını istemiş ve her namazdan sonra okunmasını da emretmişlerdir.