Bir yanda Peygamber övgüsüne mazhar olmuş büyük komutan Fatih Sultan Mehmed Han, diğer yanda Kur’an’ı Kerim’i Türkçeye ilk kez çevirttiren Akkoyunlular Devleti’nin hükümdarı Uzun Hasan !

Peki bu iki büyük Müslüman Komutan ve tarihi şahsiyetler ne olmuştu da birbirleriyle savaşacaktı !

Uzun Hasan, Karakoyunluları yenerek ortadan kaldırıp, Devletinin başkentini Diyarbakır’dan Tebriz’e taşımıştı.
Sınırlarını genişletmesi ve bu denli güçlenmesi Uzun Hasan’ı Osmanlılar’la karşı karşıya getirmişti.

Akkoyunlular ile Osmanlılar arasındaki çatışmalar, Fatih Sultan Mehmed’in Trabzon İmparatorluğu üzerine yaptığı sefer sırasında başladı. Uzun Hasan da Trabzon imparatorunun kızıyla evliydi ve Osmanlı ordusunu durdurmak için Trabzon’a kuvvet gönderdi. Gedik Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu bu kuvvetlere yenildi.

Fatih, 1461’de Trabzon’u aldıktan sonra Uzun Hasan’a bir ders vermek için Akkoyunluların üzerine sefere çıktı. Uzun Hasan 1473’teki Malatya savasinda kazanmasina rağmen Otlukbeli Savaşı’nda Fatih karşısında ağır bir yenilgiye uğradı. Bu yenilgiden sonra topraklarındaki siyasal ve askeri gücünü büyük ölçüde yitirdi. Fakat Uzun Hasan 1474-1478 yıllarında Gürcistana hücum etti. 1477’de Gürcü çarı VI. Baqrat’la yapılan anlaşmaya göre Tiflis de dahil olmakla doğu Gürcistan Akkoyunlu egemenliğine girdi. Uzun Hasan’ın 1478’de ölmesinden sonra oğulları arasında başlayan taht kavgaları Akkoyunlu Devleti’ni iyice zayıflattı. Daha sonra Akkoyunlular ikiye bölündü ve Sonunda Akkoyunlu Devleti, Safevi hükümdarı I. İsmail tarafından 1507’de ortadan kaldırıldı.

Akkoyunlular Devleti Bayrağı

Flag of