SoruSorCevapBul

Soru:

Kıraati bozuk olan imamın arkasında namaz kılmanın hükmü nedir?

Cevap:

Ebu Hazım anlatıyor:
“Ben Resulullah’ın (asm) şöyle söylediğini işittim:
“İmam zamin (kefil)dir. Eğer namazı iyi kıldırırsa sevap hem onadır, hem cemaatedir. Şayet fena kıldırırsa vebali kendisinedir, cemaate değildir.” (Kütüb-i Sitte)
İmam namazı iyi kıldıramadığında namazın vebali cemaate değil de imama kalsa da yanlış okumayı alışkanlık haline getirmiş bir imama uymak elbette tercih edilmemelidir.
İmam olacak kişinin kıraati (Kuran okuması) düzgün olmalıdır. Yani, Kur’an okuma esnasında durulacak yerde durmalı, geçilecek yerde geçmeli, kelimelerin şeddesini, tahfifini ve kıraatle ilgili diğer hususlarını bilip dikkatli okuması gerekir. (Fetevayi Hindiyye)