Kuran’ı gözle okuyan yazıları görür
Kuran’ı aklıyla okuyan ilmi görür
Kuran’ı kalbi ile okuyan AŞK – ı görür
Kuran’ı ruh’la okuyan Rabbi’ni görür

Söyleyen: Hz. Mevlânâ