Kur’an öyle bir servettir ki,
O’nu elde edenin hiçbirşeye ihtiyacı kalmaz.
O’ndan daha büyük bir zenginlikte bulunmaz.

Kaynak: Camiü's Sagir, 4:535, Hadis No:6183