Kur’an-ı Kerim’de Cenine Ait Bilgiler

Cenin, ana rahminde dokuz ay, on günlük bir neşv ü nema macerası yaşar. Bu müddet, her canlıda farklıdır. Döllenmiş yumurta(zigot), otuz bin hususiyet anadan, otuz bun hususiyet de babadan alır. Bunu döllenme anını takip eden ilk üç saniyede gerçekleştirir. Sonra, rahim cidarına yapışarak ananın temiz kanı ile beslenmeye başlar. Kur’an-ı Kerim bunu “alaka” yani “asılı duran” tabiri ile ifade eder ve onun gelişme safhalarını, aynen bugünkü modern tıbbın kabul ettiği şekilde şöyle nakletmektedir:

“Şanım hakkı için biz, insanı çamurdan, bir sülaleden yarattık. Sonra onu oturaklı bir karargahta bir nutfe(meninin özü, damlacık) yaptık. Sonra o nutfeyi bir alaka(asılı duran) yarattık. Derken, o mudga’yı bir takım kemik yarattık. Derken, o kemiklere bir et giydirdik. Sonra ona diğer bir hilkat neş’eti (bambaşka, çok güzel bir yaratılış) verdik! Fetebarekallahu ahsenü’l-halikin (Bak, ne şanlı o Allah, yaratanların en güzeli!) (Mü’minun Suresi, ayet 12-14)

Kur’an’daki cenine aid bilgilerin modern tıbba mutabakatını keşfedip Müslüman olan Prof. Dr. Maurice Bucaile:

“Hâlâ hayalci doktrinlerin itibar gördüğü bu 20.yüzyıldan bin küsur yıl önce insanlar Kur’an ile tanışmışlardı. Onun, insanın üreyişi konusundaki haberleri, sade tabirler içerisinde temel gerçekleri ifade etmekteydi ki, bunları keşfetmek için insanlar asırlarını vereceklerdir.” demektedir. (Bkz. Maurice Bucaille – Tevrat, İnciller, Kur’an-ı Kerim ve Bilim, trc. Prof. Dr. Suat Yıldırım, İstanbul 2005)

Kanada’nın Toronto Üniversitesi’nde anatomi profesörü olan ve Kur’an’ın embriyoloji üzerinde söylediklerinin, bir insanın bilgisiyle 7. Asırda söylenmesinin mümkün olmadığını söyleyen Keith C. Moore ise şöyle demektedir:

“Kur’an’ın insanın gelişimi üzerine söylediklerinin 7.yüzyılda söylenmesine imkan yoktur. Hatta bundan bir asır önce bile bu bilgiler tam bilinmiyordu. Bu ayetleri ancak şu anda hakkıyla anlıyoruz, çünkü modern embriyolojinin gelişimi bu ayetleri anlamamıza imkan tanımıştır.”

Gerçekten de tarihi incelediğimizde, insanın anne karnındaki gelişimini hiçbir yanlışa sapmadan ortaya koyan, bir tek Kur’an’dır. İnsanın anne rahminde “asılıp tutunan” bir merhale geçirdiğini söyleyen ayetleri ele alalım. Kur’an dışında, tarih boyunca bu bilgiyi açıklamış olan tek bir kaynak bile gösterilemez. Ancak mikroskobun icadı ve geliştirilmesi, fizyoloji, anatomi, embriyoloji alanındaki ilerlemelerin birleşimiyle insanoğlu bu bilgiyi çok yakın tarihlerde bilimsel platformda öğrenmiştir.” (Kur’an, Hiç Tükenmeyen Mucize, İstanbul 2002, sh.198)

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:

“İşte bunlar Allah’ın delilleridir(ayetleridir). Bunları sana gerçek olarak okuyoruz. Öyleyse Allah’tan ve delillerinden (ayetlerinden) sonra hangi söze inanıyorlar.” (Casiye Suresi, ayet 6)

Kadir Mısıroğlu, İslam Dünya Görüşü, İstanbul 2010, sh.231 vd.