Sen fakir ve aç iken, bir parça kuru ekmeğe muhtaçken, birisi gelip sana bir iş teklif etse, günde sadece bir saat çalışmakla 10 milyon dolar ücret alacaksın derse, bu sence bir şans mıdır şanssızlık mıdır?

Ancak sen tembellik edip, bir saatlik işi yapmaya yanaşmazsan, o muazzam fırsatı hakkında azaba dönüştürsen, elbette kabahat senin olur.

Kur’an-ı Kerim

İşte Kur’an bize saatte on milyon, hatta on milyar, hatta sonsuz miktar kazandıracak ebedî bir hazineyi haber veriyor. Bizim gibi aciz, miskin , fakir birine düşen söz konusu hazineden azamî istifade etmeye çalışmaktır.

Kur’an, Allah’ın yanındaki hazineleri bize şöyle haber veriyor:

“Bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen gayb âleminin anahtarları O’nun yanındadır.” (En’am Suresi,6:59)

“Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları O’nun nezdindedir. Allah’ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte asıl hüsrana, en büyük kayba uğrayanlar onlardır.” (Zümer Suresi, 39:63)
[Furkan Aydıner, Rabbini Arayan Thomas,İstanbul 2012, Nesil Yayınları,s. 78]