Kötü Ahlakına Tövbe Et!

Kötü Ahlakına Tövbe Et!

Büyük alim ve mutasavvıf  Haris Muhasibî k.s. anlatıyor:

Bir defasında Ebu Cafer Muhammed b. Musa’ya:

– Allah’a gidilecek yolda yapacağım ilk iş nedir, diye sordum.

– Allah Tealâ’nın bildirdiği şekilde O’na yönelmektir, dedi.

– Allah’a yönelmenin manası nedir, diye sordum.

– Tövbe etmektir ey genç, dedi.

– Peki tövbe nedir, diye sordum.

– Tövbe, günahlara pişmanlık duymak, ısrarla işlediğin o günahlara yine ısrarla dönmemeye azmetmek, kararlı olmak, günaha götüren her şeyden kaçmaktır. Zira Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır:

Bir de onlar, işledikleri o kötülüklerde/ günahlarda bile bile ısrar etmezler, o günahları sürdürmezler.

(Âl-i İmran, 135)”

Haris Muhâsibî, el-Kasd ve’l-Rücu‘u İlellah