Korkular…
Vehim…
İman!
İnsanın yaşamını kâbusa döndüren duygu korku!..
Korkuyu oluşturan faktör vehim!…
Aklı pasifize edip, insanın içini daraltan; endişeler uyandıran, ânını hakkıyla değerlendirmesini engelleyen özellik vehim!.
Doğru bildiğini yapmanı engelleyen, vehimden kaynaklanan korku, endişe ve şüphe…
Akıl, mantığını kullanamaz oluyor!.
Vehim, varolmayanı var; varolanı yok; olması mümkün olmayanı olacak; olması kesin olanı, olmayacakmış gibi kabul ettiriyor bilince!
İmanın gereği ise…
Takdir edilmiş olanlar kesinlikle olacak; olmaması şansı yok; yazılmamış olanların da gerçekleşme şansı kesinlikle yok!
Yazılmış olanı, (her nerede veya nerene yazılmış ise(!)) kesinlikle yaşayacaksın; bundan kesinlikle kaçınma şansın yok!. Yani, korkunun ecele faydası yok!.
İşte Kurân’ın “Kadere iman” konusundaki ana fikri bu!

-Ahmed Hulûsi

Alternatif Seçenek 1

Alternatif Seçenek 2