Buharî’nin Sahih’inde, Muvatta ve diğer hadîs ki- tabiarında, İbn-i Ebî  Sa’saa hakkında varit olan bir hadis zikredilmektedir. Eb» Saîd ona şöyle dedi:

«Davarı vc bâdiyeyi çok seviyorsun. Sen bâdiyende, veya davarın arasında olup da ezan okuduğun zaman, sesini vükselt. Çünkü müezzinin sesini duyan her ins ve cin mutlaka ona Kıyamette şahitlik edeceklerdir.» Bunu ben Allah’ın Resulü (S.A.V.)’den duydum.»