Hadis

 

Kişinin başına demir bir şişin saplanması, yabancı kadına dokunmasından daha hafif kalır.

Kaynak: Taberani, Beyheki