Kim dinimizde olmayan bir yenilik çıkarırsa, o reddolunmuştur.

Kaynak: Buhari, Sulh: 5