Kibir, bele bağlanmış taş gibidir.
Onunla ne yüzülür ne de uçulur.

Söyleyen: Hacı Bayram-ı Veli