Kasvet, Gaflet, Cehalet, İhanet, Tanı !?

Kasvet, Gaflet, Cehalet, İhanet, Tanı !?

Kasvet ; 19. yüzyılın sonunda Osmanlı aydınlarının ruh dünyasını ifade eden sözcük.
Gaflet ; 20.yüzyılın başlarındaki Cumhuriyetçi aydınların ruh dünyasını ifade eden sözcük .
Cehalet ; 20. yüzyılın ortalarında ve sonlarında Cumhuriyetçi aydınların ruh dünyasını ifade eden sözcük .
İhanet ; 21 . yüzyılın başlarında Cumhuriyetçi aydınların ruh dünyasını ifade eden sözcük .
Tanı ; Fikir dünyası dolaylı propaganda amacıyla hegemonyaların tekelinde kalmış , gerçekler çarpıtılmış ,toplumumuz dayatmalara maruz kalmış ve malum emeller için yanlış yönlendirilmiş, mankurtlaşan zihinler boşaltılmış.

Değerlendirme ; İhanet cehaletin tezahürüdür.