Kardeşlerinizi isimleri ile çağırınız. Onları lakapları ile çağırmayınız.

Kaynak: Ramuz El Hadis - Ravi: Hz. Abdullah İbni Cerad (r.a.)