Kanuninin Fransaya Mektupları

Kanuninin Fransaya Mektupları

Mektuplardan biri Kanuni’nin Fransa kralı Fransuva’ya gönderdiği ve fransız kral’ın yardım talebine cevap niteliğinde bir mektup. Belge günümüzde mevcut. Fransuva, Germen Kralı Şarklen tarafından esir alınınca Osmanlı padişahından elçisini göndererek yardım istemişti. Ocak 1526’ta Kanuni’nin bu talebe verdiği cevap şöyle:

Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren Allah’ın yer yüzündeki gölgesi Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Azerbaycan’ın ve Şam’ın ve Halep’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin Ve Kudüs’ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve nice memleketlerin sultanı ve padişahı Sultan Bayezid Han oğlu Sultan Süleyman Han oğlu Sultan Süleyman Han’ım.Sen ki Fransa vilayetinin kralı Fransuva’sın.Hükümdarların sığındığı kapıma elçinizle mektupla gönderip ülkenizi düşman istila edip şu anda hapiste olduğunuzu bildirip kurtuluşunuz konusunda bizden yardım talep ediyorsunuz.Söylediğiniz her şey dünyayı idare eden tahtımızın ayaklarına arz olunmuştur.Her şeyden haberdar oldum.Yenilmek ve hapsolunmak hayret edilecek bir şey değildir.Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesiniz.Böyle bir durumda atalarımız düşmanları mağlup etmek ve ülkeler fethetmek için seferden geri kalmamışlardır.Biz de atalarımızın yolundayız ve daima memleketler ve alınmaz kaleler fetheylemekteyiz.Gece gündüz daima atımız eyerlenmiş ve kılıcımız belimizde kuşatılmıştır.Yüce Allah hayırlara bağışlasın.Allah’ın istediği ne ise o olsun.Bundan başka haberleri gönderdiğiniz adamınızdan öğrenebilirsiniz.Böyle Biliniz.

Bir sonraki mektup Kanuni Sultan Süleyman ile yine Fransa Kralı Fransuva arasında. Ama bu mektubun tarihi gerçekliği var mı yok mu , yukarıda da dediğim gibi bilemiyorum. Bu mektup Fransa’da yapılmaya başlanan vals denen bir dans yüzünden. Söylenen o ki Kanuni gönderdiği mektupla bu dansı yasaklatmış. Mektubun içeriği:

Ey Fransa Kralı fransuva!
Sefirim Kebirimden aldığım mazhara göre malumatım oldu ki, memleketinde dans namında Ala Mele İnnas Fuhşiyyat ve Lubiyat yapıyormuşsun… İş bu Name-i Humayunumun eline vusulünden itibaren bu mel’anet rezalete son vermediğin takdirde, Ordu-yu Humayunumla gelip seni kahretmeye muktedir olurum.