Kalp, şehvete batarsa,
Aklın alamadığı kederler kendisine yüklenir.

Söyleyen: Rûzbehân Baklî Hazretleri