Kalp kör olduktan sonra gözün görmesinde pek fayda yoktur.

Söyleyen: Hz. Ali r.a.