Bir Müslümanın kalbini kırmak, haksız olarak incitmek,
Kâbe’yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır.

Kaynak: Riyad-ün-Nasihin