Kalbini Allah’a bırakan, sukunete erişir..
Ama kalbini insanlara bırakan hep sıkıntılı, hep kaygılıdır…

Söyleyen: Yahya bin Muaz