Kalbi kırılanın sözü sert olur.

Söyleyen: Sadi Şirazi