Kâfirlere boyun eğme ve bununla (bu Kur’an ile) onlara karşı büyük cihâd et!

Söyleyen: Kuran-ı Kerim - el-Furkan, 25/52