Kafir de olsa, mazlumun bedduasından sakının. Zira o bedduanın (ulaşmasına mani olacak) bir perde yoktur.

Kaynak: Ramuz El Hadis - Ravi: Hz. Enes (r.a.)