Kadir gecesini nasıl değerlendirebilirim?

Kadir gecesini nasıl değerlendirebilirim?

“Resûlullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] buyurdu:

‘Herkim imanla ve ecrini Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları mağfiret olunur. Herkim de imanla ve ecrini Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları mağfiret olunur’ “

Kaynaklar: Buhari 1868, Müslim 760/175, Ebu Davud 1372

Bu Geceyi değerlendirmenin kazancı çok büyüktür. Öncelikle Sünnet ile sâbit olan şeyler yapılmalıdır. Yâni Namaz kılmalı, Kur`ân okumalı, dua etmeli ve tefekkürde bulunmalı. Resûlullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] Ramazanın son on günü gelince, o geceleri ihya eder, çocuklarını kaldırır ve ibadet konusunda çok gayret gösterirdi [Kaynak: Ibn Kesir, VNI/471]. 

Diğer bir sünneti ise “Îtikâf Sünneti”‘dir. Peki Îtikâf Sünneti Nedir? Bu konu hakkında şu konuları okumanızı tavsiye ediyoruz:

Aişe (ra) validemiz Resûlullah’a (sav) Kadir Gecesi`ne rastlanıldığında nasıl dua edilmesi gerektiğini sormuş ve şu cevâbı almıştır:

Allahumme inneke afûvvun tuhibbul-afve fa`fu-annî!

(Allah`ım, Sen çok bağışlayıcısın, afvı seversin, beni de bağışla!)”

Kaynak: Müsned, VI/182

Demek ki Kadir Gecesinde yapılacak  en güzel dua bağışlanma duasıdır. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmak, o geceyi ihya etmek anlamına geleceğinden asgari olarak bunu mutlaka yapmalıdır!

Ayrıca Kadir Gecesinin gündüzünü de diğer günlerden daha da çok dua ve ibadetle geçirmek sünnettir. Bütün müslümanların sorunları için çare duasında bulunmak da müstehaptır! (Kaynak: Nevevî, E1-Ezkar,163)

Ve Allah, en iyi bilendir.

Ayrıca bakınız: