Kadir gecesi ne zaman? Gerçekten 27. Gece mi?

Kadir gecesi ne zaman? Gerçekten 27. Gece mi?

Ebu Hureyre [Radiyallâhu anh] şöyle dedi:

“Peygamber [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]:

‘Herkim imanla ve ecrini Allah’tan umarak Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahları mağfiret olunur. Herkim de imanla ve ecrini Allah’tan umarak Kadir gecesini ihya ederse onun geçmiş günahları mağfiret olunur’ buyurdu.”

Kaynaklar: Müslim 760/175, Buhari 1868,  Ebu Dâvud 1372, Nesei 2201,

Kadir gecesinin vakti gizlidir, ve dolayısıyla takvime bağlı değildir! Hazret-i Muhammed [Sallallahu Aleyhi ve Sellem] bunun kesinlikle hangi gece olduğunu söylememiştir.

Aişe [Radiyallahu Anha] şöyle dedi:

“Resûlullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]:

‘Sizler Kadir gecesini Ramazanın son on günündeki tek gecelerde arayınız’ buyurdu.”

Kaynaklar: Müslim 1169/219; Buhari 1870; Tirmizi 797, Ahmed 24346

Bu Hadis’de de okunduğu üzere, Kadir gecesi Ramazanın son 10 gününde ve tek rakamlarda aranması gerekir. Yâni 21., 23., 25., 27. ve 29. gecelerde aranması gerekir. Peki bâzıları neden 27. gecede bu kadar ısrarlı, bu bilginin dayanağı var mıdır? 

Evet, bu bilginin dayanağı vardır.

Zerrubnu Hubeyş (Rahmetullahi Aleyh) dedi ki:

“Ubeyy bin Ka’b (Radiyallahu Anh)’a kardeşin Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anhuma):

“Seneyi ihya eden kimse kadir gecesine isabet eder diyor dedim.”
Ubeyy (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Allah ona rahmet etsin, insanların ona güvenip dayanmamasını istemiştir. Oysa o, kadir gecesinin Ramazanda, Ramazanın son on gününde ve yirmi yedinci gecede olduğunu elbette bilir. Sonra istisna etmeksizin yemin etti ve: Kadir gecesi yirmi yedinci gecedir dedi.”

Ben:

−Ya Ebe’l-Münzir, hangi şeye dayanarak böyle söylüyorsun dedim.

Ubeyy [Radiyallahu Anh]:

−Resûlullah [Sallallahu Aleyhi ve Sellem]’in haber verdiği alamet veya ayetle, güneş o gecenin sabahında şuasız olarak doğar dedi.”

Kaynaklar: Müslim 1169/220; Humeydi 375; Ebu Davud 1378; Tirmizî 793; İbni Hibban 3689;

Ancak sadece bu hadise dayanarak yalnızca 27. geceyi edâ etmek doğru değildir. Fukaha Kadir Gecesi ‘ni aramanın müstehap olduğunda ittifak etmiştir…

Feteva-ı Hindiyye’de deniliyor:

“Kadir Gecesi ‘ni aramak müstehaptır. İmam Ebu Hanife’ye [rahimehûllah] göre; Kadir Gecesi Ramazan ayının içerisindedir. Ama onun hangi gece olduğu bilinemez. Bazen ileri geçer, bazen geri kalır. İmameyn’e göre; Kadir Gecesi Ramazan ayının içerisindedir. Gizli olan muayyen bir gecedir. İleri geçmediği gibi, geri de kalmaz. O geceyi aramak sünnettir.

Kaynak: Şeyh Nizamüddin ve Heyet- Feteva-ı Hindiyye-Beyrut: 1400 C: 1 Sh: 216.

Ve Allah, en iyi bilendir.