el-Kâdir - ya Kâdir

el-Kâdir - ya Kâdir

el-Kâdir | ya Kâdir

Kâdir : Kudreti herşeye ulaşan

Al-Qadir : The All Powerful.

 

Cenab-ı Hak buyuruyor:
“Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.” (Bakara, 148)

“Evet O, her şeye kadirdir.” (Ahkaf, 33)

Yerde ve gökte ne varsa hepsine kudreti yetiyor ve artıyor. Bildiğimiz ve bilmediğimiz alemlerin tümüne ve onların hareketlerine  intizam saağlayan şüphesiz Hz.Allah’tır. (2)

Kâdir, güç ve kudret sahibi demektir. Kâdir, bir şeyi dilediğinde yapan veya yapmayandır. Kâdir için dileme, bir şeyi yapmak için mutlaka olması gereken bir şart değildir. Allah, kıyameti şu anda da gerçekleştirmeye kadirdir. Eğer O, bunu dilerse yapabilir. Ancak kıyamet şu an gerçekleşmediğine göre Allah, bunu şu an için dilememektedir. Allah’ın ezeli ilmiyle kıyamet için bir süre ve saat belirlemesi, O’nun güç ve kudretinde kusur olduğunu göstermez.Mutlak Kâdir, her varlığı tek başına ve kendi dilemesi ile hiç kimseden yardım alma ihtiyacı duymadan yoktan var edendir. bu da ancak Allah için geçerlidir. Kulların gücünü yaratan O’dur.Yararlı zararlı, iyi kötü bütün her şeye gücü yeten, mutlak kadir olan ve kudreti her şeyi kuşatan O’dur. (3)

Gerçekleşen her olay Allah’ın bilgisi dahilindedir ve O’nun “Ol” demesiyle meydana gelir. Yeryüzünde her yaprağın düşüşü O’nun izniyledir, yine hiçbir dişi O’nun izni olmadan gebe kalamaz ve hiçbir canlı O’nun bilgisi dışında doğuramaz. Kainatta gerçekleşen her olay ancak O’nun dilemesiyle vuku bulur. O, iman etmeyen bir kavmin yerine hemen yenisini getirebilecek güçtedir. Dilediğine görülmemiş bir mülk verir, dilediğinden bütün mülkünü çekip alır. İman etmeyen bir kavme, azap hiç ummadıkları bir anda ve hiç ummadıkları bir şekilde gelir. Dilerse yeryüzünün tüm bereketini çekip alır, onu kurutur ve üzerinde yaşama dair hiçbir iz bırakmaz. Dilerse genişliği yeryüzü kadar olan bambaşka bir dünya yaratır. Göklerde ve yerde Allah’ı aciz bırakacak hiçbir kuvvet yoktur. O istediğini istediği gibi yapmaya güç yetirendir. (4)


Kaynaklar
1) Calligraphy, The Most Beautiful Names, Tosun Bayrak, Threshold Books, 1985
2) Mecmuatul Ahzab, Büyük Dua Kitabı, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Denge Kitabevi Yayınları
3) Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004
4) Allah’ın İsimleri, Harun Yahya, Vural Yayınları, 2000


 

 

Diğer Bölüm…

İstediğini, istediği gibi yapmağa gücü yeten…

“Her şeye gücü yeten” anlamına gelen bu “el-Kâdir” İsm-i Celili Kur’an-ı Kerim’de 12 defa geçmiştir.

“Gökleri ve yeri yaratan, onları yaratmakla yorulmayan Allah’ın (CC), ölüleri diriltmeye Kâdir olduğunu görmediler mi? Evet O (CC) her şeye gücü yetendir.”[1]

Mübalağa sığasıyla “el Kâdr” İsm-i Şerifi, Kur’an-ı Kerim’de 45 defa geçmektedir.

Dilediğini istediği zamanda yaratır. Yarattığının sağlamlığı, güzelliği, faydalılığı ve çevreye uyumluluğuyla kudretine dikkatimizi çeker.

İlim alemimizin yıldızı olarak parlayan ve adı da saygıyla anılan ilim adamlarımız aylarca, yıllarca laboratuvar da çalışıyor. Rabbimizin (CC) yarattıklarının kanununu keşfederek Rabbin (CC) yarattığı malzemeden bir kaçını bir araya getiriyor ve büyük üne ve imkana sahip oluyor.

Suyun kaldırma gücünün hesaplarını yapan bilgin ilgilileri tarafından takdir edilir. Edilmelidir. Ancak suyun kaldırma gücünü veren, o bilgine akıl veren, her şeye gücü yeten “el-Kâdir” unutulmamalıdır.

“el-Kâdir”e iman eden bir mümin gücünün yettiği şeyleri sağlam, güzel, faydalı ve uyumlu yapmaya özen gösterir ve Allah’ın (CC) dışında hiçbir güce boyun eğmez.

“O’nun (CC) ayetlerinden biri de, senin gerçekten yeryüzünü huşu içinde (solmuş, boynu bükülmüş ve kupkuru) görmendir. Ama Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman, deprenir ve kabarır. Şüphesiz onu dirilten, ölüleri de elbette dirilticidir. Çünkü O (CC), herşeye güç yetirendir.”[2]

Kuran’ın pek çok ayetinde bildirildiği gibi gerçekleşen her olay Allah’ın (CC) bilgisi dahilindedir ve O’nun (CC) “Ol” demesiyle meydana gelir. Yeryüzünde her yaprağın düşüşü O’nun (CC) izniyledir, yine hiçbir dişi O’nun (CC) izni olmadan gebe kalamaz ve hiçbir canlı O’nun (CC) bilgisi dışında doğuramaz. Kainatta gerçekleşen her olay ancak O’nun (CC) dilemesiyle vuku bulur. O (CC), iman etmeyen bir kavmin yerine hemen yenisini getirebilecek güçtedir. Dilediğine görülmemiş bir mülk verir, dilediğinden bütün mülkünü çekip alır. İman etmeyen bir kavme, azap hiç ummadıkları bir anda ve hiç ummadıkları bir şekilde gelir. Dilerse yeryüzünün tüm bereketini çekip alır, onu kurutur ve üzerinde yaşama dair hiçbir iz bırakmaz. Dilerse genişliği yeryüzü kadar olan bambaşka bir dünya yaratır. Göklerde ve yerde Allah’ı (CC) aciz bırakacak hiçbir kuvvet yoktur. O (CC) istediğini istediği gibi yapmaya güç yetirendir.

“Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler; üstelik onlar kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde Allah’ı (CC) aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz O (CC), bilendir, güç yetirendir.”[3]

“Artık, doğuların ve batıların Rabbine (CC) yemin ederim; Biz gerçekten güç yetireniz; Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarına getirip-değiştirmeye. Üstelik Bizim önümüze geçilemez.”[4]

Allah-ü Teala (CC), kudretine bir ayna olmak üzere kainatı yaratmıştır. Gök boşluğunun ölçülmesi mümkün olmayan genişliği içinde, akıllara hayret ve dehşet verecek derecede birbirine uzak mesafelerde milyarlarca güneşler yandırmak ne kudrettir. Fezalarda, sayısı belirsiz alemleri birbirine çarpmadan nasıl koşturuyorsa, bir damla suyun içinde öylece birbirine temas etmeden hesapsız hayvanatı yüzdürüyor. Mikroskobun önüne alınan bir parmak yosun parçasında, gayet muntazam ormanlar, çayırlar, çimenler görüp de bu kudrete hayran olmamak kabil mi?

 

Dua: Ya Rabbi (CC)! İstediğini yapmaya güç yetiren Sensin. Kainat Kudretinin aynasıdır.
Allah’ım (CC)! Fezada sayısız yıldızlari birbirine çarpmadan koşturansın.
Allah’ım (CC)! Suyun içinde sayısız balığı birbirine temas ettirmeden yüzdüren Sensin.
Rabbimiz (CC)! Biz ancak Sana secde ediyoruz. Çünkü Sen bizi kapkara topraktan, şeref sahibi insanlar kıldın… ruhundan ruh üfleyerek…
Bizlere, Sana ibadet etme aşkını ver! (AMİN)

 

Kula Gerekenler: Secde edeceksen, kapkara topraklardan nur topu gibi insanlar yaratan, bir kemik parçasına (kulak) işitme kuvveti, bir et parçasına (dil) konuşma kabiliyeti veren kudret sahibine secde et! Yapabilirsen, bu senin için en büyük bir şeref olur!

 

İsm-i Şerif’in Faideleri: Her kim bu İsm-i Şerife devam ederse, umulur ki, onun bütün istekleri Hak Sübhanehu ve Teala (CC) tarafından kabul buyurulur. Abdest aldığı zaman her uzvu üzerine bu İsm-i Şerif okursa, bütün düşmanlarına galip gelir.


[1] Ahkaf S. A.33
[2] Fussilet S. A.39
[3] Fatır S. A.44
[4] Mearic S. A.40,41