İyi arkadaşın misali aktar misalidir.
İyi koku vermese de havasından sana da isabet eder.

Kötü arkadaş ta demirci misalidir.
Ateşi elbiseni yakmasada kötü kokusu bulaşır.

Söyleyen: Ramuz El-Hadis, Ravi: Hz. Enes (r.a.)