Yaptığı Bir İyilikten Dolayı Kalbi Sürûrla Dolan,
Bilmeyerek İşlediği Bir Günah Sebebiyle de,
Gönlü Burkulan Kimse Iyi Bir Mümin Demektir.

Kaynak: Tirmizi, Fiten, 7; Müsned, 1/18,26, 3/446