Sen ol da;  ister ‘yâr’ ol ister ‘yara’ ,
Lûtfun da başım üstüne , kahrında.

Söyleyen: Hz. Şems-i Tebrizi