3- Mezmur Bab 72, ayet 2-19 arasında özetle şöyle denilmektedir: “O denizden denize ve nehirden zeminin müntehasına kadar saltanat sürecektir. Çöl ahalisi O’nun huzurunda diz çöküp düşmanları toprak yalayacaklardır. Tarşiş’in ve Adaların melikleri peşkeş getirip, Şeba ve Şeba melikleri hediye takdim edecekler. Cümle melikler dahi O’na secde ve hep tâifeler O’na kulluk edeceklerdir. Zira feryat eden fakire ve biçare ile yardımcı olmayana O necât verecektir. Muhtaç ve fakire merhamet edip fukaranın canlarına halâs edecektir. Onların canlarını zulüm ve zorbalıktan kurtarıp, onların kanı kendi nazarında kıymetli olacaktır. Yaşayacaktır ve O’na Şeba, altınından verecektir. Ve O’nun için daima dua edip, O’nu her gün senâ edeceklerdir. İsmi ebedî olup, ismi Güneş durdukça baki kalacak ve adamlar O’nunla mübarek olacaklar. Milletlerin cümlesi O’na ‘mübarek’ diyecekler.”

Kim insafla Zeburun şu cümlelerine kulak verse, Efendimizi anlattığını tasdik edecektir. Zira Zeburun bu cümlelerinde anlatılan zatın sıfatlarının tamamı peygamber efendimizde mevcuttur.

Eserimizin bu bölümüne kadar Muharref İncil, Tevrat ve Zebur’da Peygamberimize (SAV) işaret eden bölümlerden bir kısmını inceledik.
Eserimizin bu bölümüne kadar iki kere iki dört eder katiyetinde ispat ettik ki; semavi kitaplar Hz. Muhammed (sav) den haber veriyor ve O’nun geleceğini müjdeliyor. Zira semavi kitaplar o kadar tahrife uğradığı ve hususen Efendimizden bahseden ayetler değiştirilmeğe çalışıldığı ve kitaplardan çıkartıldığı halde, Hz. Muhammed (sav) mevcut semavi kitaplarda güneş gibi parlıyor.

Alternatif Video Seçeneği 1