Kız çocuklarının diri diri gömülmesi bu gün hala devam ediyor. Kızların satılması bu gün hala devam ediyor. Hindistan 1,2 milyar nüfusu ile dünyadaki en büyük ikinci ülkedir. Bu ülkede 138 milyon Müslüman yaşamaktadır. Aamir Khan bir Müslüman olarak bu toplumun sorunlarını dile getirmektedir. Onun sayesinde bu gün kız satma olaylarının önüne geçilmesi için adımlar atılıyor. Gerçek imana sahip olan bir Müslüman bulunduğu her yeri güzelleştirebilir, değiştirebilir.


İslam dininde cahiliyeden kalma bu adet kesinlikle yasaklanmıştır. Bununla ilgili bazı ayet ve hadisler;

“Onlardan birine, Rahman olan Allah’a isnat ettikleri bir kız evlâd müjdelense, içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah kesilirdi.” (Zuhruf, 43/17),


“Diri diri toprağa gömülen kız çocuğunun hangi suçla öldürüldüğü sorulduğu zaman…” (Tekvir, 81/8-9)


“Ortak koştukları şeyler, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi süslü gösterirdi.” (En’âm, 6/137)


Resulullah (s.a.s) : “Kimin iki kızı olur da bunları öldürmez, alçaltmaz, oğlan çocuklarını bunlara tercih etmezse Allah onu cennete koyar.”

Kaynak: Ebu Davud


“Çocuğu diri diri mezara gömen kadın da, diri diri mezara gömülen çocuk (kendisine ait olan ana) da cehennemdendir.” (Ebu Davud, Sünnet 17)


Şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem: [Allah size analara isyânı, kız (mevlûd) ları diri diri defni, verilecek borcun verilmemesini, verilmeyen bir şeyin alınmasını haram kıldı. Yine Allah sizin için kil-ü kali, çok süâli, izâa-i mâlı kerîh gördü] buyurmuştur.
Ravi: Muğîre b. Şu`be

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2