İslam’da Irkçılık

İslam’da Irkçılık

İslam’da ırkçılık yoktur, üstün ırk yoktuk, hiçbir üstünlük verilmemiştir. Allah, Kur’an’da der ki, 49:13 (Hucurat Suresi, 13. Ayet);

“Ey insanlar! Şübhesiz ki biz, sizi bir erkek ve bir dişiden (Âdem ile Havvâ’dan) yarattık. Birbirinizi tanımanız için de sizi, milletler ve kabîleler kıldık. Doğrusu Allah katında sizin en üstün olanınız, en takvâlı olanınızdır. Muhakkak ki Allah, Alîm’dir (herşeyi hakkıyla bilen), Habîr’dir (herşeyden haberdâr olan).”

Yani, en takvalı olan en üstün olan, milliyet, servet, renk, cinsiyet herhangi bir şekilde etken değil. Tüm insanlar kardeş. Irkçılık yok.

İslam’da sadece tek bir ırkçı var, Şeytan. Bunu nereden biliyoruz? Aşağıdaki ayetten;

Bakara suresi, 34. ayet (2:34) : “O vakit meleklere: ‘Âdem’e secde edin!’ demiştik; (cinlerden olan) İblis hâriç, hemen secde ettiler. (O) dayattı ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu.”

Adem topraktan, kendisi ise dumansız ateşten yaratıldığı için üstün olduğunu iddia etti.

Yani ırkçıların, Şeytanın arkadaşları olduğunu söyleyebiliriz çünkü İslam’da ırkçılık yok.