İslam’da Faiz

İslam’da Faiz

Aslında konu oldukça kısa; İslam’da faiz haramdır.

Açıklama ihtiyacı duyulursa önce faiz ve haram kavramlarını açıklamak yerinde olur;

Faiz: Ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr.

Haram: Allah’ın izin vermediği, menettiği şeyler; dinen yapılması kesin olarak yasaklanan, helâl olmayan

Anlaşılması gereken, faizin Allah tarafından yasaklandığı. Meselenin delillerine gelirsek;

İslam’da Kur’an ve Sünnet’e itibar edilir. Kur’an Muhammed sav.’e vahiy ile gönderilen kitap, sünnet ise Muhammed sav.’in sözleri, yaptıkları, yapmadıkları, yapıldığını gördüğünde ses çıkarmadıkları olarak tarif edilebilir.

Kur’an’da faiz ayetleri;

Bakara Suresi 275, 276, 278. ve 279. Ayetler;

“Fâiz yiyenler (kabirlerinden), ancak kendisini şeytan çarpmış kimsenin, cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar! Bu, şübhesiz onların: ‘Alış-veriş (de) ancak fâiz gibidir’ demeleri yüzündendir. Hâlbuki Allah, alış-verişi helâl, fâizi ise haram kıldı! O hâlde kim kendisine Rabbinden bir nasîhat gelir de (fâizden) vazgeçerse, artık geçmişte olan(İslâm’a girmeden önce aldıkları) kendisinindir. Onun işi (hakkındaki hüküm) ise Allah’a âiddir. Kim de (helâl sayarak fâize) dönerse, işte onlar ateş ehlidirler! Onlar orada ebedî olarak kalıcıdırlar.

Allah, fâizi (bereketsiz kılıp, onun karıştığı malı) mahveder; sadakaları ise bereketlendirir. Ve Allah, azılı kâfir (fâizi helâl sayan), aşırı günahkâr (haram bildiği hâlde fâizde ısrâr eden) hiçbir kimseyi sevmez!

Ey îmân edenler! Eğer (gerçek) mü’minler iseniz, Allah’dan sakının ve fâizden kalan (alacağınız)ı bırakın!

Buna rağmen böyle yapmazsanız, o hâlde Allah ve Resûlünden (size karşı açılmış)bir savaş olduğunu bilin! Fakat tevbe ederseniz, artık sermâyeleriniz sizindir. Ne haksızlık etmiş, ne de haksızlığa uğratılmış olursunuz.

Ali İmran Suresi 139. Ayet;

“Ey îmân edenler! Kat kat artırılmış olarak fâizi yemeyin! Ve Allah’dan sakının, tâ ki kurtuluşa eresiniz!”

Nisa Suresi 160 ve 161. Ayet;

“İşte yahudi olanların (bu) zulümleri sebebiyle ve birçok kimseyi Allah yolundan men’ etmeleri, ondan kesinlikle yasaklandıkları hâlde fâiz almaları ve insanların mallarını bâtıl (haram yollar)la yemeleri yüzünden, (daha önce) kendilerine helâl kılınan temiz şeyleri, onlara haram kıldık. İçlerinden kâfir olanlara da (pek) elemli bir azab hazırladık!”

Hadislerde faize bakarsak;

“Ebu Cuheyfe radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm kan mukabilinde alınan semenden, köpek semeninden, fuhuş kazancından men etti. Dövme yapanı, dövme yaptıranı, faiz yiyeni, faiz yedireni ve musavvirleri lanetledi.”

Buhari, Büyü’ 113, 25, Talâk, Libas 86, 96; Ebu Davud, Büyü’ 65, (3483)

“Ebu Cuheyfe radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm kan mukabilinde alınan semenden, köpek semeninden, fuhuş kazancından men etti. Dövme yapanı, dövme yaptıranı, faiz yiyeni, faiz yedireni ve musavvirleri lanetledi.”

Buhari, Büyü’ 113, 25, Talâk, Libas 86, 96; Ebu Davud, Büyü’ 65, (3483)

“İbnu Mes’ud (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) ribâyı (fâizi) yiyene de, yedirene de lânet etti.”

Müslim, Müsâkât 25, (1579); Ebu Dâvud, Büyû 4, (3333); Tirmizî, Büyû 2, (1206); İbnu Mâce, Ticârât 58, (2277).

Durum ortada, faiz kesin olarak yasaklanmış, hem de her türlüsü, hangi ad ve sıfat altında olduğu önemli değil, İslam’da faiz haram yani yasak.