Müslim ve Ebû Dâvud, Câbir’den rivayet ediyorlar: Cabir (R.A.), Allah’ın Elçisinden (S.A.V.) şöyle dediğini duymuştur: «Kişi evine girmek istediğinde girerken ve yemek yerken Allah’ın ismini zıkr ederse, şeytan, arkadaşlarına hitaben şöyle der: ‘‘Siz burada barınamazsınız, ve yemek de yiyemezsiniz.” Girerken Allah’ın ismini zikr edip de yemek yerken zikr etmezse, şeytan: “Yemeğe yetiştiniz, fakat burada kalamazsınız” der. Eve girerken Allah’ın ismini zikr etmezse, şeytan: “Yemeğe yetiştiniz. Burada da kalabilirsiniz” der.»