Başlığımızda, incili “muharref” olmak ile vasfetmemizin önemli bir sebebi vardır. Muharref: tahrif edilmiş ve değiştirilmiş demektir. Bu makamda göstereceğimiz bütün deliller, tahrif edilmiş ve Peygamber Efendimizden bahseden delillerin titiz bir planla yok edilmiş olduğu İncil’den çıkartılmış delillerdir. Bu kadar titiz ve dikkatli tahrif çalışmalarına ve Efendimizden haber veren her ayeti kitaplarından çıkarmalarına rağmen yine de ortada büyük bir yekün vardır. Acaba tahrif edilmiş İncil de Efendimize bu kadar işaret varsa, Hz. İsa’ya inen asıl de ne kadar işaret olur, bunu kıyas edin!

Hıristiyan ve Yahudilerin, kitaplarında yaptıkları tahrifler, bilhassa Efendimizin haber verildiği ayetleri kitaplarından çıkarmaları Kur’anda şöyle anlatılır:

“Kitabı elleriyle yazanların vay haline, onlar kitabı elleriyle yazarlar da, o yazdıkları şeyi az bir para karşılığında satmak için ‘Bu Allah’ın katındandır’ derler. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay onların haline, yine kazandıklarından ötürü vay onların haline”(Bakara 79)

“Ey Kitap ehli! Kitaptan gizlediğinizin birçok bölümünü size açıklayan ve birçoğunu açıklamadan geçiveren elçimiz size geldi! Gerçekten size Allah’tan bir ışık ve apaçık bir kitap geldi.”( Maide Suresi ayet 15)

Kur’an’ı Kerim, Hıristiyanların İncil’de açıklanan birçok bilgiyi örtbas ettiğini söylemektedir. Bu bilgilerden bir kısmı, Peygamberimiz efendimiz(sav)in geleceğine işaret eden İncildeki ifadelerdir. Bu bölümde Peygamber efendimizin geleceğine işaret eden İncil deki ifadeleri inceleyeceğiz.

Alternatif Video Seçeneği 1