1- (Yuhanna, Bâb 14, Âyet: 15-16): Hz. İsa dedi; “Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi tutun. Ben de Rab’den dileyeceğim ve O size başka bir Faraklit verecektir; ta ki, daima sizinle beraber olsun”

2- (Yuhanna, Bâb 14, Âyet: 26): Hz. İsa dedi: “Benim adımla Rabbin göndereceği Faraklit size her şeyi öğretecek ve size söylediğim her şeyi hatırınıza getirecektir.”

3- (Yuhanna, Bâb 14, Âyet: 29): Hz. İsa dedi: “Faraklit geldiği zaman iman edesiniz diye, gelmeden önce size şimdi söyledim.”

4- (Yuhanna, Bâb 15, Âyet: 26): Hz. İsa dedi: “Rab’den size göndereceğim Faraklit geldiği zaman, O benim hakkımda tanıklık edecektir…”

5- (Yuhanna, Bâb 16, Âyet: 7): Hz. İsa dedi: “Ama size gerçeği söylüyorum, benim gitmem sizin için yararlıdır. Çünkü gitmezsem, Faraklit gelmez… Ama gidersem onu size gönderirim.”
6- (Yuhanna, Bâb 16, Âyet: 13): “…Ama Faraklit gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecektir. Çünkü kendiliğinden konuşmayacaktır. Ne işitirse onu söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir.”

7- (Yuhanna, Bâb 16, Âyet: 14): “…O Faraklit beni yüceltecek, çünkü benimkinden alacak ve size bildirecek”

İncilin yukarıdaki ifadelerinde Hz. İsa tarafından gelmesi müjdelenen ve “Faraklit” olarak geçen kelimenin aslı; Süryanca da “Münhamenna “ Yunanca’da ‘Piriklitos’tur.. Bu kelimenin birebir Arapça karşılığı ise ‘Ahmed’tir.

İncil ayetlerinde Grekçe Priklitos yani “Ahmed” ifadesi bazı kaynaklarda “Briklitüs” olarak geçmektedir ‘Ahmed’, Efendimizin (sav) bir ismi olduğu gibi, Kur’ân-ı Kerim’de de, O’nun İncil’de ‘Ahmed’ olarak geçtiği açıkça ifade edilmektedir.

Hem az önce bahsedilen bütün vasıflar sadece Efendimizde (sav) mevcuttur. O halde İncil’de gelmesi beklenen ve kendisi müjdelenen kişi: Hz. Muhammed (s.a.v)’dir.

Ayrıca “Faraklit” kelimesi, İncil tefsirlerinde “hak ve batılı birbirinden ayıracak hakperest zat” olarak izah edilmiştir ki, Hz. İsa’dan sonra gelecek insanları hakka sevk edecek zatın ismidir. Acaba Hz. Muhammed’den daha fazla bu vazifeyi yapmış başka birisi alemde gösterilebilir mi?

Alternatif Video Seçeneği 1