İnsan arar.
Bazen bulur
Bazen buldum zanneder
Bazen buldum zannetmişken
Bir imtihânla kaybeder. . .

Söyleyen: Serdar Tuncer