SoruSorCevapBul

Soru:

Ramazan orucunu tutarken imsak vaktinde gusül abdesti alındığında ezan okunursa oruca niyet edilir mi?

Cevap:

Oruca niyetin vakti bir gün evvel güneşin batışından başlayarak kaba kuşluğa kadar devam eder
İmsak vaktinde gusül abdesti alan bir kişi oruca niyet edebileceği gibi, hayızlı yahut cünüp olarak sabahlayan bir kişinin orucu da (güneşin doğuşundan önce gusül almak şartıyla) sahih olur. Zira Hanefi, Şafi ve Hanbelî mezhebine göre kaba kuşluk vaktine kadar oruca niyet edilebilir.
“Ramazan orucu, tayin edilmiş adak ve mutlak nafile oruçlar için niyetin vakti, güneşin batışından başlayarak kaba kuşluğa kadar devam eder. Bu zaman içinde niyet edilebilir.
Bununla beraber istiva zamanına kadar böyle niyet edilebilmesi, ikinci fecirden sonra yiyip içmek gibi orucu bozan haller bulunmadığı takdirdedir. Böyle orucu bozan bir şey, kasten veya sehven yapılacak olsa, artık niyet caiz olmaz.
(Malikîlere göre, nafile oruç için böyle gün ortasına kadar niyet edilemez. Çünkü sabahleyin niyet edilmeyince, o gün iftar etmek kararlaşmış olur. Bir günün hem oruca, hem de iftara ihtimali olamaz.
Şafiîlere göre güneşin batışından öncesine kadar niyet edilebilir. Yeter ki, sabahtan itibaren oruca aykırı bir iş yapılmamış olsun.)” (Büyük İslam İlmihali)
“Oruç tutan bir kimsenin cünüp olarak sabahlaması orucuna bir zarar vermez.
Hayızlı olan bir kadın, oruca niyet etmiş olsa, sonra da fecrin tuluundan (güneşin doğuşu) önce temizlenmiş bulunsa, o kadının orucu sahih olur.” (Feteva-yı Hindiyye)
Kaba Kuşluk: (Dahve-i Kübra) Oruç müddetinin yarısı. Yaklaşık öğleden bir saat evvelki vakit. Şer’i gündüz müddetinin, yani imsaktan (oruca başlama vaktinden) güneş batana kadar olan sürenin ortası. Ezani imsak vaktinin yarısı, bu vakti gösterir. Dahve vakti, Ramazan orucuna niyetin son vaktidir. (Rehber Ansiklopedisi)
Oruçlu olan kişi abdest alırken dikkatli olmalıdır
Bununla birlikte oruçlu iken gusül almak zorunda kalındığında ağza ve burna su kaçırmamaya dikkat edilmelidir. Bu vesile ile ağza ve burna su verme işleminin iftardan sonraya ertelenmesi tavsiye olunur. Alimler abdest alırken dahi ağza ve burna su vermede aşırı gitmenin mekruh olduğunu haber vermişlerdir.
“Cünüp olarak sabahlayan bir mümin gusül abdesti alırken mazmaza ve istinşak (ağza ve buruna su verme) anında boğazına su kaçırırsa orucu bozulur; kaza gerekir. Bu sebeple, cünüp olarak sabahlamamaya özen göstermek veya gusül abdesti alırken dikkatli olmak şarttır.” (Şamil İslam Ansiklopedisi)
“Oruçlu kimsenin istincada (büyük abdest temizliğinde) ve abdest alırken ağzına, burnuna su verirken aşırı gitmesi, fazla su doldurup taşırması mekruhtur.” (Büyük İslam ilmihali)