Îmândan sonra en makbul amel, mahzûn gönüllere teselli vermektir.

Kaynak: Taberânî