Ebu Hureyre’nin (r.a.) rivayet ettiğine göre:

Hz. Peygamber (a.s.): “İman, yetmiş küsur şubedir ve utanma imandan bir şubedir” buyurmuştur.

Kaynak: Müslim, İman, 57 (l, 63)