İman iki kısımdır: Yarısı (nimetlere) şükürdür, yarısı da (sıkıntılara) sabırdır.

Kaynak: Kuzâî, Şihâbü'l-ahbâr