İmam Rabbani'den Hayat Dersleri

İmam Rabbani'den Hayat Dersleri

Allah Dostları 2 Serisinin 3. Bölümü İmam Rabbani’den Hayat Dersleri Belgeseli

Asıl ismi Ahmed Faruk-u Serhendî olan İmam-ı Rabbani Hazretlerin Hz Ömer’in (ra) neslinden gelmektedir 1563’de Hindistan’ın Serhend şehrinde dünyaya gelmiş ve aynı yerde 1624 tarihinde vefat etmiştir

İmam-ı Rabbânî’nin zamanında Hindistan’da çok geniş fikrî çalkantılar vardı Halkı İslâmdan uzaklaştırmaya ve İslâmı tanınmaz hale getirmeye çalışan yönetime karşı İmam-ı Rabbani Hazretleri çok geniş bir hizmet halkası oluşturur Yetiştirdiği talebelerle, daha sonra hem bu talebelerine, hem de nüfuzlu kişilere yazdığı mektuplarla İslâmı müdafaaya çalıştı

İmam-ı Rabbani müceddiddir Yani Hicri ikinci bin yılın din yenileyicisidir Dine sokulmaya çalışılan hurafe, bid’at ve batıl inançları reddedip, dinin aslını muhafazaya çalışmış ve o devir insanının ihtiyacı olan dinî meselelerde yeni bir takdim şekli oluşturmuştur Hizmeti sadece kıta Hindistan’ına bağlı kalmamış, zamanla dünyanın her tarafına kök budak salmıştır

Alternatif Video Seçeneği 1

Alternatif Video Seçeneği 2

Alternatif Video Seçeneği 3