İlim öğreten ve öğrenen sevapta ortaktırlar.

Kaynak: Sünen-i İbn-i Mâce